Algemene voorwaarden & Privacy

ALGEMENE VOORWAARDEN ELSEDESIGN

Gegevens ELSEDESIGN: Frida Katzland 19, 1705 JE Heerhugowaard tel: 0643906232 mailadres: elseprins@gmail.com BTW nummer: NL132564816.B03

Privacy

Je gegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet aan derden worden verstrekt. Je gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de verzending van de door jou bestelde producten.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Voordat je overgaat tot een overeenkomst, dien je de algemene voorwaarden te aanvaarden.

1.2 Als je sieraden hebt ontvangen die je niet hebt besteld, dan dien je ELSEDESIGN hiervan direct na ontvangst op de hoogte te stellen.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Artikel 3 Bezorgkosten

4.1 De genoemde prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten. De sieraden worden met TNT post verstuurd. Bij de verzending en bezorging zijn de TNT post bezorgvoorwaarden van toepassing. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal of zoekgeraakte poststukken. Bestellingen boven de €75 worden gratis in Nederland verstuurd.

Artikel 4 Afkoelperiode

5.1 Het aanbod zal tevens een zichttermijn van veertien werkdagen inhouden, ingaande de dag na ontvangst door of namens jou. (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3.)

5.2 Tijdens de zichttermijn heeft u een herroepingrecht, waarbij u de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.

5.3 Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn – op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen- zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.

5.4 Tijdens deze termijn dien je zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je dient het product slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wenst te behouden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, dien je het product met alle geleverde toebehoren, – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verpakking aan ELSEDESIGN te retourneren, conform de door ELSEDESIGN verstrekte instructies. Om hygiënische redenen kunnen oorbellen uitsluitend retour gestuurd of geruild worden indien deze niet gebruikt zijn.

5.5 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de koper.

5.6 Bij vooruitbetaling zal ELSEDESIGN het aankoopbedrag zo snel mogelijk aan je terugbetalen, exclusief de betaalde kosten van de retourzending.

Artikel 5 Leveringstermijn

6.1 Wij streven ernaar om het product tussen 2 en 5 werkdagen te leveren. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Artikel 6 Prijzen en betalingen

7.1 Alle vermelde prijzen in de shop zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

7.2 Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, Paypal, Bancontact, SOFORT banking, of via vooruitbetaling via ING rekeningnummer: NL85INGB0002629421 ten name van Else Prins, te Heerhugowaard.

Artikel 7 Gebrekkig product

8.1 ELSEDESIGN raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen uiterlijk 3 dagen na ontvangst te melden.

Artikel 8 Garantie

9.1 ELSEDESIGN staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst.

9.2 De koper kan echter geen beroep doen op garantie in geval van:

  • a. normale slijtage;
  • b. aan het artikel door of namens de koper aangebrachte wijzigingen;
  • c. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
  • d. door de koper of door de koper ingeschakelde derden op eigen initiatief gedurende de garantietermijn verrichte reparaties aan de geleverde artikelen.
  • e. beschadiging door parfum of water.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

10.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de consument al hetgeen de consument op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan ELSEDESIGN verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 10 Overmacht

11.1 In geval van overmacht is ELSEDESIGN niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de consument ontstane schade, behoudens en voor zover consument als gevolg van de overmacht situatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 11 Toepasselijk Recht

12.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 12 Klachten en Geschillen

13.1 Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over een product en/of dienst. Neemt u dan zo snel mogelijk contact met ons op, liefst per e-mail via: elseprins@gmail.com. Uiterlijk binnen 5 dagen zullen wij op uw klacht reageren.

 

*LET OP: Oorbellen kunnen ivm hygiënische redenen niet worden geruild of geretourneerd.

 

Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service? Stuur ons dan een e-mail:  elseprins@gmail.com